Perinteitä ja kodinomaisuutta vaaliva
palvelutalo seniori-ikäisille

Servicehuset med traditioner och
hematmosfär för senioner

Palvelutalo Wilén / Servicehuset Wilén
Turun Ukkokoti ry / Gubbhemmet i Åbo rf
Multavierunkatu 5 / Multavierugatan 5
20100 TURKU / 20100 ÅBO

02-410 33 00

Ajankohtaista
Nyheter